قیمت هرکس به اندازه افق دید اوست
تا زماني كه گرفتار زندان خجالت و ترس هستي؛ هميني كه هست؛ باقي خواهد ماند 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  | 

یک درخواست مهم سراسری: دوستان عزیز و دوستداران راه‌کار و اندیشه شریعتی. جهت مقابله با جریان مغرضانه و ساختگی لوث کردن سخنان معلم، لطفا از توزیع هرگونه جمله بی منبع و بدون ذکر ماخذ مکتوب (در مجموعه آثار) پرهیز کنید. با سپاس از حسن نیت و اقدام شما. احسان شریعتی
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  | 

و من

در آستان محراب تو - ای قدسی محراب معبد مهر - چنانت به درد و اشک  دعا خواهم گفت که خدایان همه عصر ها از

پرستندگان پارسای خویش از همه ی زاهدان شب زنده دار خویش و همه ی عارفان مشتاق و عاشقان گداخته ی

خویش که در همه ی امت ها دعایشان گفته اند و به گرم ترین اورادشان عبادت کرده اند سرد گردند.

دکتر علی شریعتی / کویر

 

            (( بیست ونهم خرداد سالروز لبیک گفتن دکتر شریعتی به دعوت محبوبش گرامی باد))

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  | 

هنور هم توتم پرستیم.هر کسی توتمی دارد از میان اشیاء این عالم هر کسی خود را با یکی از آنها خویشاوند می یابد احساس می کند که میان او و آن پیوندی است مرموز که حس می شود و وصف نمی شود و آن توتم اوست شخصیت خویش را در توتم خویش احساس می کند خود را در آن می بیند جایگاه آن ((خود حقیقی)) و راستین و پنهانی و صمیمیش را در توتمش می یابد.((توتم ))هر کسی ((خود ))اوست که در خارج از وی وجود یافته و مجسم شده است.

دکتر علی شریعتی/کویر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  | 

اگر هریک از ما کارهایی که قابلیت انجام

 

آنرا داریم انجام می دادیم جدداً شگفت

 

زده می شدیم    (استاد بزرگ توماس الوا ادیسون)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  | 

آمدم تا آمدنم

         مهر تاییدی باشد بر رسم معرفت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  | 

آمدی در ذهنم                  

                   تا خورشید فکرم به گونه ای دیگر طلوع کند

آمدی در روحم

                   تا پرواز در بیکران را تجربه کنم

آمدی در کنارم 

                  تا فریاد عشق را در سکوت کویرت جست و جو کنم

 

۲۹ خرداد سالروز شهادت دکتر علی شریعتی گرامی باد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  |